Regulamin

 1. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Lekcja trwa 50 minut (2h=100 minut 3h=150 minut).
 3. Klienci szkoły narciarskiej Ski-Banda korzystają z wyciągów Horników Wierch poza kolejnością.
 4. Do przejścia poza kolejnością na wyciąg upoważnione są tylko osoby w trakcie trwania lekcji w szkole narciarskiej Ski-Banda.
 5. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi narciarskie Horników Wierch w Białce Tatrzańskiej.
 6. Klienci szkoły narciarskiej „Ski-banda” spotykają się z instruktorem w miejscach oznaczonych logiem szkoły.
 7. Należność za lekcje zarezerwowane a nie opłacone należy uregulować minimum 30 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.
 8. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.
 9. Szkoła Ski-Banda nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
 10. Podczas lekcji wszyscy klienci szkoły narciarskiej Ski-Banda mają obowiązek noszenia kasków ochronnych.
 11. Szkoła narciarsko – snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 12. Szkoła narciarsko – snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji w wypadku gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 13. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 14. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia. Wyjątkiem są pakiety uzgodnione z właścicielami szkoły narciarskiej Skibanda.
 15. Klienci szkoły Skibanda, wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych, oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę Ski-banda.
 16. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły SkiBanda, musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku nie powiadomienia szkoły o zdarzeniu, oraz nie posiadaniu zaświadczenia o
 17. wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 18. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa i snowboardu Ski-Banda.
 19. Szkoła Skibanda zastrzega sobie prawo do zastąpienia innym Instruktorem, Instruktora, który został umówiony w rezerwacji, bez podania przyczyny.
 20. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 21. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów. Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić w biurze szkoły bądź w kasie ośrodka narciarskiego karnet.
 22. Szkoła narciarska nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Uczestników szkolenia sprzętu sportowego.
 23. Obowiązkiem Klienta, Uczestnika szkolenia lub jego opiekuna prawnego jest odebranie podopiecznego punktualnie po zakończeniu zajęć z punktu zlokalizowanego przed Szkołą.